Oblastná Speleologická Skupina Rimavská Sobota
Rok 2010 v činnosti jaskyniarov
Dňa 15. 1. 2011 sa na jaskyniarskej chate neďaleko obce Slizké konala výročná schôdza občianskeho združenia „Oblastná speleologická skupina Rimavská Sobota“ (ďalej len OSS RS). Zišlo sa na nej 15 jaskyniarov, ktorí zrekapitulovali činnosť skupiny v roku 2010 a predbežne sa dohodli na pláne činnosti v roku 2011. Z minuloročných aktivít skupiny spomeňme tieto:

V priebehu desiatich akcií sme v jaskyni v blízkosti Rimavskej Soboty vykopali 20 m dlhú chodbu v snahe postúpiť do nových priestorov. Ďalších sedem akcií bolo venovaných úprave vchodu a blízkeho okolia, výmene uzáveru, vývozu nakopaného sedimentu z priestorov jaskyne a archeologickému výskumu. Pri úprave vchodových častí a následnom archeologickom výskume sme zaznamenali črepy z mladšej doby bronzovej, črepy z 13. a 15. storočia a tiež z novoveku. Mimoriadne významný bol objav niekoľkých falošných mincí z 15. storočia a aj polotovarov mincí (kotúčikov). Nález razidla potvrdil náš predpoklad o prítomnosti peňazokazeckej dielne zo stredoveku. Na Slovensku je to už v poradí siedmy dôkaz (v našom okrese druhý) falšovania mincí v jaskyniach. Prvenstvo si však „naša“ peňazokazecká dielňa získala tým, že sa v nej nefalšovali len mince jedného druhu, ale dokonca až štyroch. Nálezy boli spracované pracovníkom Archeologického ústavu SAV zo Spišskej Novej Vsi PhDr. Mariánom Sojákom, PhD a sú uložené v Nitre.

Čítať celý článok...
 
Demänovská dolina 2010

vchodDemänovská dolina 4 (2010)

5.11.2010 sme sa na speleodomci v Demänovskej doline zišli už po štvrtý krát, avšak trochu neskôr ako bolo zvykom po iné roky (chata bola tento rok neobyčajne často obsadená, preto sa dátum posunul). Predpoveď počasia, však i napriek tomu že sme v Tatrách v tomto ročnom období, vyzerala snubne. Večer sme postupne prichádzali v poradí: Komár, Očko, Karol Nagypál, Karol Ďurčík, Leo, Koro a Janka. Tušiac, že ďalší deň bude namáhavý, pobrali sme sa spať radšej skôr.
V sobotu ráno o šiestej sme už vstávali a pripravovali si niečo pod zub. Podarilo sa nám dokonca úplne v pohode zobudiť aj Lea, čo je výkon obyčajne porovnateľný napríklad „s výstupom na Ohnište“. Lukáš, významný to jaskyniar a dobrý kamarát, nás čakal v Liptovskom Mikuláši a tak sme do Karolovho favoritu hodili laná a techniku a vyrazili na Ohnište v zložení: Komár, Karol Ďurčík, Karol Nagypál, Leo a samozrejme Luky. Jánskou dolinou sme prešli autom popri Holúbekovej Malej Stanišovskej jaskyni pohodlne až Pred Bystrú. Tam sme si už transportné vaky hodili na plecia vzali do rúk turistické paličky a šup ho po žltej značke až na Svidovské sedlo. Po krátkom občerstvení sme sa napojili na zelenú značku a šlapali na Ohnište. Nevystúpili sme úplne na planinu, preto že naším cieľom nebolo zdolať vrchol Ohnišťa, ale nájsť Veľkú ľadovú priepasť, zostúpiť do nej a samozrejme aj sa z nej zdravý a spokojný vrátiť. 
Nájsť priepasť však nebolo úplne jednoduché, pomýlili sme si terasy a tak bolo potrebné ich prekonávať skalolezeckým spôsobom. Niečo sa dalo aj obísť, no niečo bolo treba aj vyliezť. Napokon sme predsa len dorazili k hornému vchodu do priepasti. Pri prezliekaní do kombinéz som zistil že jednak som si moju teplú podkombinézu zabudol pravdepodobne na chate a čo bolo ešte horšie, že som si zobral kombinézu, ktorá mi bola malá. Pár krát som samozrejme zaklial a vychrlil „hrubých slov vodopád“ (ako spieva predseda SSS – Bohuš v jednej zo svojich pesničiek), ale potom sme sa už sústredili na prípravu a na zostup samotný. Luky, ktorý už v tejto priepasti bol, nám ju vystrojil a zlanil ako prvý. Za ním som šiel ja, Ďurčík, Nagypál a posledný Leo. Karol Ďurčík bol v tejto priepasti v roku 1975 a teraz tam zavítal znova, čo je obdivuhodný výkon a veru neviem neviem či si zostup do VĽP po 35 rokoch ešte zopakoval v histórii aj niekto iný. To, že má chlap na krku šesťdesiatku na ňom v jaskyni badať nebolo a keby som bol sebakritický tak aj priznám, že nás tridsiatnikov svojím výkonom aj tak trochu zahanbil. Jeho vlastnoručne vyrobené súčasti jednolanovej techniky z roku 1978 fungujú minimálne tak dobre, ako overený a ospevovaný Petzl a pri pozorovaní Karčiho som mal pocit že lezú samé (najbližšie si na neho posvietime..).
Čítať celý článok...
 
Čerpacia akcia v jaskyni Kadlub

V dňoch 13. – 16. 8. 2009 členovia Oblastnej speleologickej skupiny Rimavská Sobota zorganizovali najväčšiu tohto ročnú jaskyniarsku akciu. Zišlo sa na nej 22 jaskyniarov a jej cieľom bolo postúpiť v priestoroch jaskyne Kadlub (dĺžka 54 m). Odčerpaním niekoľkých vodou zatopených sifónov sme sa tak chceli priblížiť k hydrologicky súvisiacemu, najväčšiemu jaskynnému systému v okrese Rimavská Sobota s názvom Podbanište (dĺžka 1570 m). Samotnej akcii predchádzalo množstvo príprav (úprava prístupovej cesty k lokalite, príprava materiálu a technického vybavenia a pod.)

Čítať celý článok...
 
Správa za rok 2009

Správa o činnosti Oblastnej speleologickej skupiny Rimavská Sobota za rok 2009
www.jaskyne.info

Členovia OSS Rimavská Sobota pracovali počas uplynulého roka na týchto lokalitách:
Začiatkom roka sme zamerali a zdokumentovali jaskyne Granulka (27 m), Jaskyňu pri križovatke (5 m) a nové priestory v jaskyni Burda (52 m). Poznatky o týchto jaskyniach sme publikovali v Spravodaji č. 2/2009.

V sonde s pracovným názvom „Vlčiacka“ sme rozširovaním úzkej studne postúpili do hĺbky 6 m. V spodnej časti sa priestor mierne rozšíril, avšak miesto je bez prievanu a po krátkom čase sa tam ťažko dýcha. Tento rok budeme v sondovaní pokračovať ďalej.

Najväčší počet akcií sme odpracovali na Koniarskej planine. Už v roku 2005 nás zaujala vyvieračka Rybník, na ktorej v minulosti pracovali aj členovia našej skupiny. V jej okolí sme uskutočnili niekoľko rekognoskačných akcií (na J od obce Nováčany). Na vytipovanom mieste sme začali s rozširovaním úzkej pukliny s riečnou modeláciou. Po niekoľkých pracovných akciách sa nám podarilo zostúpiť do malej sienky. Dno leží v hĺbke 11 m a je zanesené hlinou a kameňmi. Na lokalite budeme v sondovaní pokračovať aj tento rok.

Čítať celý článok...
 
Objav v Drienčanskom krase

V sobotu (20. 5. 2006) sme sa vo dvojici  Ján Rešetár a Igor Balciar (obaja z OS Rim. Sobota) vybrali do Drienčanskeho krasu čo-to porekognoskovať v okolí Frontovej jaskyne. V tento deň sme však nezaznamenali významnejší úspech. Na druhý deň sme sa presunuli bližšie k obci Španie pole a v rekognoskácii pokračovali. Pod jednou zo skalných stienok sme objavili malý otvor a hneď nad ním ďalší a tak sme začali s odstraňovaním pôdneho krytu a pustili sa do rozoberania sutiny. Po asi hodinovej práci sme dosiahli otvor veľkosti 40 x 60 cm. Po prekonaní 1,5 m stupňa sa mi Jano stratil niekde v tme a bolo počuť iba veľké „óóó“. Chodba sa zdvihla na výšku 3 m a po 5 metroch dĺžky sme vošli do priestoru 5 x 4 m. Na jej konci sme narazili na 2 protiidúce chodby s prekrásnou brčkovou výzdobou, niekoľkými kosťami a guánom. Po hodine sa k nám pridali kolegovia Ladislav Iždinský, Maroš Ternák a Róbert Gonda a jaskyňu sme si prezreli celú. Pravá vetva končí hlineným sifónom ktorému sa určite budeme venovať a ľavá končí zúžením do neprieleznej plazivky. Dĺžku jaskyne odhadujeme na niečo cez 100 m. O ďalšom jej prieskume budeme informovať.
Igor Balciar

 
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »

Stránka 1 z 2